Laptop mới về

 

laptop cũ SONY VAIO VGN – FZ210CE

3.000.000 đ

laptop cũ SONY VAIO VGN – FZ210CETình trạng máy: Mới trên 80%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 3106
Còn hàng
Giá: 3.000.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

LAPTOP CŨ DELL LATITUDE E6400

3.800.000 đ

LAPTOP CŨ DELL LATITUDE E6400Tình trạng máy: Mới trên 95%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 03 Tháng
Số người xem: 2924
Còn hàng
Giá: 3.800.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop Asus K40IJ

4.200.000 đ

Laptop Asus K40IJTình trạng máy: Mới trên 95%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 03 Tháng
Số người xem: 2298
Còn hàng
Giá: 4.200.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop Dell XPS M1530

3.500.000 đ

Laptop Dell XPS M1530Tình trạng máy: Mới trên 95%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 03 Tháng
Số người xem: 2311
Còn hàng
Giá: 3.500.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop ACER E1-571

6.000.000 đ

Laptop ACER E1-571Tình trạng máy: Mới trên 95%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 03 Tháng
Số người xem: 1841
Còn hàng
Giá: 6.000.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

LENOVO U260

4.500.000 đ

LENOVO U260Tình trạng máy: Mới trên 95%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 2040
Còn hàng
Giá: 4.500.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop DELL LATITUDE E5420

7.500.000 đ

Laptop DELL LATITUDE E5420Tình trạng máy: Mới trên 95%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 03 Tháng
Số người xem: 2040
Còn hàng
Giá: 7.500.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop DELL VOSTRO A840

2.500.000 đ

Laptop DELL VOSTRO A840Tình trạng máy: Mới trên 95%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 03 Tháng
Số người xem: 2281
Còn hàng
Giá: 2.500.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop DELL VOSTRO 2420

7.400.000 đ

Laptop DELL VOSTRO 2420Tình trạng máy: Mới trên 95%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 03 Tháng
Số người xem: 1892
Còn hàng
Giá: 7.400.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop DELL XPS M1330

3.700.000 đ

Laptop DELL XPS M1330Tình trạng máy: Mới trên 95%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 03 Tháng
Số người xem: 2133
Còn hàng
Giá: 3.700.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop DELL VOSTRO 3420

7.300.000 đ

Laptop DELL VOSTRO 3420Tình trạng máy: Mới trên 95%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 03 Tháng
Số người xem: 1717
Còn hàng
Giá: 7.300.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop DELL INSPIRON N5110

10.200.000 đ

Laptop DELL INSPIRON N5110Tình trạng máy: Mới trên 95%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 03 Tháng
Số người xem: 2200
Còn hàng
Giá: 10.200.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop DELL 4110

6.300.000 đ

Laptop DELL 4110Tình trạng máy: Mới trên 95%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 03 Tháng
Số người xem: 1445
Còn hàng
Giá: 6.300.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop SONY VAIO NW240F

5.000.000 đ

Laptop SONY VAIO NW240FTình trạng máy: Mới trên 98%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 3775
Còn hàng
Giá: 5.000.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop SONY VAIO SVS 13123CVP

9.000.000 đ

Laptop SONY VAIO SVS 13123CVPTình trạng máy: Mới trên 98%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 2467
Còn hàng
Giá: 9.000.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop DELL INSPIRON 411Z

6.500.000 đ

Laptop DELL INSPIRON 411ZTình trạng máy: Mới trên 95%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 03 Tháng
Số người xem: 2196
Còn hàng
Giá: 6.500.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop SONY VAIO VPC EE21FX

5.500.000 đ

Laptop SONY VAIO VPC EE21FXTình trạng máy: Mới trên 98%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 3432
Còn hàng
Giá: 5.500.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop SONY VAIO VPC EA36FE

5.700.000 đ

Laptop SONY VAIO VPC EA36FETình trạng máy: Mới trên 98%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 3263
Còn hàng
Giá: 5.700.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop SONY VAIO VPC EB11FX

5.700.000 đ

Laptop SONY VAIO VPC EB11FXTình trạng máy: Mới trên 98%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 3681
Còn hàng
Giá: 5.700.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

LAPTOP SONY VAIO VGN CS290N

5.000.000 đ

LAPTOP SONY VAIO VGN CS290NTình trạng máy: Mới trên 98%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 3142
Còn hàng
Giá: 5.000.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop Dell Inspiron 5110

7.800.000 đ

Laptop Dell Inspiron 5110Tình trạng máy: Mới trên 95%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 03 Tháng
Số người xem: 2085
Còn hàng
Giá: 7.800.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

LAPTOP SONY VAIO VPC SC1AFM

9.000.000 đ

LAPTOP SONY VAIO VPC SC1AFMTình trạng máy: Mới trên 98%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 3649
Còn hàng
Giá: 9.000.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop SONY VAIO VPC - EH290X

8.000.000 đ

Laptop SONY VAIO VPC - EH290XTình trạng máy: Mới trên 98%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 3496
Còn hàng
Giá: 8.000.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

LAPTOP SONY VAIO VPC S135FG

7.300.000 đ

LAPTOP SONY VAIO VPC S135FGTình trạng máy: Mới trên 98%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 3398
Còn hàng
Giá: 7.300.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

LAPTOP SONY VAIO VPC EA15FG

6.900.000 đ

LAPTOP SONY VAIO VPC EA15FGTình trạng máy: Mới trên 98%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 3273
Còn hàng
Giá: 6.900.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop SONY VAIO SVE 14112CVB

7.400.000 đ

Laptop SONY VAIO SVE 14112CVBTình trạng máy: Mới trên 98%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 2420
Còn hàng
Giá: 7.400.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop SONY VAIO VGN –NW240F

5.500.000 đ

Laptop SONY VAIO VGN –NW240FTình trạng máy: Mới trên 90%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 2008
Còn hàng
Giá: 5.500.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

LAPTOP SONY VAIO VGN – NW270F

4.600.000 đ

LAPTOP SONY VAIO VGN – NW270FTình trạng máy: Mới trên 90%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 3584
Còn hàng
Giá: 4.600.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

LAPTOP SONY VAIO SVE - 11125CVB

5.500.000 đ

LAPTOP SONY VAIO SVE - 11125CVBTình trạng máy: Mới trên 95%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 3008
Còn hàng
Giá: 5.500.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

LAPTOP SONY FIT SVF1421DSGB

7.700.000 đ

LAPTOP SONY FIT SVF1421DSGBTình trạng máy: Mới trên 95%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 2887
Còn hàng
Giá: 7.700.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

LAPTOP SONY VAIO EH

7.200.000 đ

LAPTOP SONY VAIO EHTình trạng máy: Mới trên 90%
Quy định: Bao test 3 ngày, bảo hành 1 tháng
Số người xem: 2996
Còn hàng
Giá: 7.200.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

LAPTOP SONY VAIO EH 15FX

8.200.000 đ

LAPTOP SONY VAIO EH 15FXTình trạng máy: New 99%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 5139
Hết Hàng
Giá: 8.200.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Tin tức & dịch vụ

 
ASUS Vivobook X509FJ-EJ132T: Trang bị công nghệ tăng tốc thông minh Intel Optane
(Techz.vn) Nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều người dùng muốn sở hữu một chiếc laptop để học tập, làm việc và phục vụ cho nhu cầu chơi game giải trí hay thiết kế đồ họa khi cần, ngày càng nhiều dòng máy tính ra đời với ngoại hình nhỏ gọn, trang nhã, dễ đem theo bên người mà vẫn sở hữu cấu hình mạnh mẽ. ASUS Vivobook X509FJ-EJ132T là một sản phẩm rất đáng tham khảo trong phân khúc này.
ASUS Vivobook X509FJ-EJ132T: Hiệu năng mạnh mẽ, tích hợp Intel Optane Memory mới nhất
(Techz.vn) Nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều người dùng muốn sở hữu một chiếc laptop để học tập, làm việc và phục vụ cho nhu cầu chơi game giải trí hay thiết kế đồ họa khi cần, ngày càng nhiều dòng máy tính ra đời với ngoại hình nhỏ gọn, trang nhã, dễ đem theo bên người mà vẫn sở hữu cấu hình mạnh mẽ. ASUS Vivobook X509FJ-EJ132T là một sản phẩm rất đáng tham khảo trong phân khúc này.
Surface Pro 7 bất ngờ rò rỉ cấu hình CPU và RAM
(Techz.vn) Surface Pro 7 nằm trong danh sách những sản phẩm mà Microsoft dự kiến sẽ ra mắt tại sự kiện phần cứng diễn ra vào ngày 2.10 tại New York (Mỹ). Mới đây, mẫu Laptop này đã bị rò rỉ các thông số phần cứng chính.
Trên tay Dell G3 15 (2019): Thay đổi mạnh mẽ, gaming laptop hướng đến "vừa làm, vừa chơi"
(Techz.vn) Dell G3 15 (2019) là sản phẩm hài hòa phục vụ chủ đạo cho gaming nhưng vẫn đảm bảo cho việc giải quyết công việc hàng ngày.
Asus ra mắt laptop nhẹ nhất thế giới, trọng lượng 880g
(Techz.vn) Với trọng lượng 880g, AsusPro B9 đã trở thành chiếc laptop 14 inch nhẹ nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.
Apple chuẩn bị ra mắt Macbook Pro 16 inch, giá từ 69 triệu đồng
(Techz.vn) Macbook Pro 15 inch đang là model có kích thước lớn nhất hiện tại kể từ khi hãng “Táo Khuyết” quyết định bỏ model Macbook Pro 17 inch. Tuy nhiên, Apple đang âm thầm phát triển một phiên bản khác của Macbook Pro với kích thước 16 inch.
 • Dịch vụ bảo trì, vệ sinh máy lạnh định kỳ

  Điện máy VIỆT LONG cung cấp dịch vụ bảo trì vệ sinh máy lạnh định kỳ cho cá nhân, doanh nghiệp và hợp đồng dịch vụ chuyên nghiệp - 094.9999.356 MR.VIỆT

 • Thu mua laptop cũ

  Laptop Việt Long chuyên thu mua laptop cũ giá cao tại các quận trong nội thành Sài Gòn và các tỉnh thành khác trong cả nước.

 • Thu mua máy lạnh cũ

  Máy lạnh Việt Long chuyên thu mua máy lạnh cũ giá cao tại các quận trong nội thành Sài Gòn và các tỉnh thành khác trong cả nước.

 • Vệ sinh laptop

  Laptop Việt Long chuyên vệ sinh laptop lấy liền, không giữ máy, cho quý khách quan sát tận mắt. Ưu đãi cho sinh viên.

 • Vệ sinh máy lạnh

  Máy lạnh Việt Long chuyên vệ sinh máy lạnh tận nhà, nhận hợp đồng vệ sinh, bảo trì máy lạnh định kỳ cho công ty, trường học, bệnh viện.

 • Sữa chữa laptop

  Laptop Việt Long chuyên sữa chữa laptop tại nhà, sự uy tín và chuyên nghiệp là mục tiêu khi mở dịch vụ kinh doanh này.

 • Sửa chữa máy lạnh

  Máy lạnh Việt Long chuyên sửa chữa máy lạnh tại các quận nội ngoại thành sài gòn. Mọi chi tiết xin gọi 094.9999.356 MR.VIỆT