Laptop cũ Sony Vaio

LAPTOP SONY VAIO EH 15FX

8.200.000 đ

LAPTOP SONY VAIO EH 15FXTình trạng máy: New 99%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 4735
Hết Hàng
Giá: 8.200.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

LAPTOP SONY VAIO EH

7.200.000 đ

LAPTOP SONY VAIO EHTình trạng máy: Mới trên 90%
Quy định: Bao test 3 ngày, bảo hành 1 tháng
Số người xem: 2772
Còn hàng
Giá: 7.200.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

LAPTOP SONY FIT SVF1421DSGB

7.700.000 đ

LAPTOP SONY FIT SVF1421DSGBTình trạng máy: Mới trên 95%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 2692
Còn hàng
Giá: 7.700.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

LAPTOP SONY VAIO SVE - 11125CVB

5.500.000 đ

LAPTOP SONY VAIO SVE - 11125CVBTình trạng máy: Mới trên 95%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 2738
Còn hàng
Giá: 5.500.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

LAPTOP SONY VAIO VGN – NW270F

4.600.000 đ

LAPTOP SONY VAIO VGN – NW270FTình trạng máy: Mới trên 90%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 3195
Còn hàng
Giá: 4.600.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop SONY VAIO VGN –NW240F

5.500.000 đ

Laptop SONY VAIO VGN –NW240FTình trạng máy: Mới trên 90%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 1810
Còn hàng
Giá: 5.500.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop SONY VAIO SVE 14112CVB

7.400.000 đ

Laptop SONY VAIO SVE 14112CVBTình trạng máy: Mới trên 98%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 2148
Còn hàng
Giá: 7.400.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

LAPTOP SONY VAIO VPC EA15FG

6.900.000 đ

LAPTOP SONY VAIO VPC EA15FGTình trạng máy: Mới trên 98%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 3075
Còn hàng
Giá: 6.900.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

LAPTOP SONY VAIO VPC S135FG

7.300.000 đ

LAPTOP SONY VAIO VPC S135FGTình trạng máy: Mới trên 98%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 3118
Còn hàng
Giá: 7.300.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop SONY VAIO VPC - EH290X

8.000.000 đ

Laptop SONY VAIO VPC - EH290XTình trạng máy: Mới trên 98%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 3079
Còn hàng
Giá: 8.000.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

LAPTOP SONY VAIO VPC SC1AFM

9.000.000 đ

LAPTOP SONY VAIO VPC SC1AFMTình trạng máy: Mới trên 98%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 3362
Còn hàng
Giá: 9.000.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

LAPTOP SONY VAIO VGN CS290N

5.000.000 đ

LAPTOP SONY VAIO VGN CS290NTình trạng máy: Mới trên 98%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 2747
Còn hàng
Giá: 5.000.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop SONY VAIO VPC EB11FX

5.700.000 đ

Laptop SONY VAIO VPC EB11FXTình trạng máy: Mới trên 98%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 3257
Còn hàng
Giá: 5.700.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop SONY VAIO VPC EA36FE

5.700.000 đ

Laptop SONY VAIO VPC EA36FETình trạng máy: Mới trên 98%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 2937
Còn hàng
Giá: 5.700.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop SONY VAIO VPC EE21FX

5.500.000 đ

Laptop SONY VAIO VPC EE21FXTình trạng máy: Mới trên 98%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 3029
Còn hàng
Giá: 5.500.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop SONY VAIO SVS 13123CVP

9.000.000 đ

Laptop SONY VAIO SVS 13123CVPTình trạng máy: Mới trên 98%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 2033
Còn hàng
Giá: 9.000.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop SONY VAIO NW240F

5.000.000 đ

Laptop SONY VAIO NW240FTình trạng máy: Mới trên 98%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 3358
Còn hàng
Giá: 5.000.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

laptop cũ SONY VAIO VGN – FZ210CE

3.000.000 đ

laptop cũ SONY VAIO VGN – FZ210CETình trạng máy: Mới trên 80%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 2797
Còn hàng
Giá: 3.000.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

LAPTOP cũ SONY VAIO VPC EA16FG

7.200.000 đ

LAPTOP cũ SONY VAIO VPC EA16FGTình trạng máy: Mới trên 95%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành 01 Tháng
Số người xem: 2587
Còn hàng
Giá: 7.200.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

Laptop SONY VAIO VPC S115FG

7.500.000 đ

Laptop SONY VAIO VPC S115FGTình trạng máy: Mới Trên 95%
Quy định: Bao Test Máy 03 Ngày + Bảo Hành Main 03 Tháng
Số người xem: 2998
Còn hàng
Giá: 7.500.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

LAPTOP SONY VAIO VGN-NS1400

4.000.000 đ

LAPTOP SONY VAIO VGN-NS1400Tình trạng máy: Máy mới trên 95%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành Main 03 Tháng
Số người xem: 1657
Còn hàng
Giá: 4.000.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

LAPTOP SONY VAIO FIT SVF – 142C29W WIN 8 BẢN QUYÊN

7.800.000 đ

LAPTOP SONY VAIO FIT SVF – 142C29W WIN 8 BẢN QUYÊNTình trạng máy: Máy mới 99%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành Main 03 Tháng
Số người xem: 2356
Còn hàng
Giá: 7.800.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

SONY VAIO FIT SVF-142C29W - CORE I3 , 3227U

7.800.000 đ

SONY VAIO FIT SVF-142C29W - CORE I3 , 3227UTình trạng máy: Máy mới 99%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành Main 03 Tháng
Số người xem: 3305
Còn hàng
Giá: 7.800.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay

LAPTOP SONY VAIO MINI VPC - CW125AG

3.200.000 đ

LAPTOP SONY VAIO MINI VPC - CW125AG Tình trạng máy: Máy mới 98%
Quy định: Bao Test 03 Ngày + Bảo Hành Main 03 Tháng
Số người xem: 1422
Còn hàng
Giá: 3.200.000 đ
Khuyến mại: Full quà tặng.
Xem ngay